Länsstyrelsens försvarsdirektör: Vi övar för olika händelser

1:40 min

Länet har ett bra förberedande arbete för krissituationer, enligt länsstyrelsens tillförordnade försvarsdirektör.

I går höjde Säkerhetspolisen hotnivån i Sverige från en trea till en fyra på den 5-gradiga skalan, vilket innebär man tror att sannolikheten är hög för att aktörer har för avsikt att genomföra attentat i Sverige.

Pirjo Nordqvist är tillförordnad försvarsdirektör på länsstyrelsen, och har som uppgift att samordna viktiga funktioner som polis och sjukvård i länet vid en krissituation. 

– Vi följer noga utvecklingen och har tät kontakt med kommuner, landsting och polis. Vi har noga upparbetade rutiner sedan tidigare, säger Pirjo Nordqvist. 

Vad innebär då god krishanteringsförmåga?

– Att man tidigare kunnat öva, att man vet hur rutinerna ser ut hos respektive aktör, och kan skala upp. 

Ingår terrorattentat som ett scenario i såna här övningar?

– Det har vi inte övat på, inte på länsstyrelsen. 

Är det något ni planerar att börja göra?

– Det får vi se. Vi övar för olika händelser, och har en beredskap för att kunna hantera olika händelser, oavsett samhällsstörning.