Nytt tältläger för flyktingar planeras utanför Uppsala

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap planerar i samarbete med Fortifikationsverket fyra nya projekt som rör tältläger och ett av dem planeras ligga i Skogstibble utanför Uppsala.

Tidigare idag meddelade Migrationsverket att man inte längre kan erbjuda alla asylsökande boenden.

Lägret utanför Uppsala skulle kunna ha plats för 500-1 000 flyktingar. Sammanlagt ska alla de fyra lägren ha 3 000 platser för flyktingar och ligga i Gävle, Värmdö, Flen och tidigare nämnda i Skogstibble.