Kritik: Blir svårt att samordna patientsäkerheten

1:16 min

Uppsala kommun planerar att förändra ansvaret kring de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna. Nu protesterar länets övriga kommuner. 

I sju av länets åtta kommuner protesterar de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna, de så kallade masarna, mot att den åttonde kommunen, Uppsala, planerar att avskaffa de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna i nuvarande form. 

Masarna har ett slags kontrollfunktion inom den kommunala vården, och i Uppsala kommun föreslås nu att de inte längre ska sitta centralt inom kommunen utan att varje utförare ska ha en egen person med den funktionen. Det gör att det blir svårt att samordna patientsäkerheten, säger Iréne Eklöf, som är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Håbo kommun.

– Vi tror att den här förändringen som de föreslår riskerar att det blir ett splittrat arbete med patientsäkerheten och kvalitetsfrågorna i hälso- och sjukvård. 

De masar som skulle finnas hos utförarna - kan de inte fylla samma funktion?

– De är ju masar för sin verksamhet, två eller tre boende, och de fyller säkert sin funktion där. Sedan ska de väl rapportera sin verksamhet in till Uppsala kommun. Och den överblicken har vi inte riktigt förstått var den ligger. 

Iréne Eklöf tror att det kommer att bli svårare att få konkreta förändringar inom patientsäkerhetsområdet när ansvaret sprids ut på flera aktörer.

- I dag samlas vi i vårt nätverk och träffas och då blir frågan om vi ska ha med alla utförares masar, vilka ska representera kommunen?

Socialdemokraten Monica Östman, som är ordförande i Uppsala kommuns äldrenämnd, räknar med att nämnden vid sitt möte i kväll ska fatta beslut om att trots protesterna genomföra förändringen. Hon menar att det är viktigt att masarna finns nära verksamheten.