Fiber grävs ner för grunt

2:09 min

Det är ett problem som markarbetaren Dennis Pettersson ofta stöter på säger han och berättar om att risken för att skära sönder sladdarna är stor vid grävning är stor. 

– De ligger på tok för grunt. Jag har varit med om att man skurit sönder dem för att de ligger precis under asfalten. På väldigt många ställen ligger de bara 10 cm under markytan, säger markarbetaren Dennis Pettersson.

Om de hade legat 4 dm under markytan, hade ni inte kunnat gräva av dem då också?

– Jo, men då har man lite mer förvarning, än när man tar bort grässvålen, då är nästan 10 cm borta.

Också flera andra som jobbar inom grävbranschen bekräftar att det är problem med att fiberkablar ofta ligger för grunt.

Paul Franzon fick i höstas fiber indraget till sitt gula radhus i Vänge - och tycker inte att de fått det de betalat för: Istället för tre blev det två decimeter under markytan

– Jag har mätt.

Gör det så stor skillnad?

– Ja, jag inbillar mig det. Jag har på jobbet folk som haft problem med att när de arbetat med maskiner på tomten har kabeln gått av. Och jag tycker att det är viktigt när det går genom en trädgård. Vi är ofta och gräver vid våra växter.

Gustaf Ståhl, chef för den del av fiberföretaget Ip only som kallas Uppsala stadsnät, som också står för fibernätet i Vänge, säger att deras målsättning är mellan 2 och 3 dm djupt.

– Vi säger faktiskt mellan 20 och 30 cm, så det kan vara en miss i kommunikationen i såna fall.

Men i den broschyr Paul Franzon fått står det "Vi gräver c:a 30 cm djupt"

– Mm. Det stämmer. Och det är målsättningen. Men mellan 20 och 30 är för oss ett godkänt resultat.

– Det finns också en ritning, som de får, så de vet var fiberkabeln ligger på tomten

Men Paul Franzon är inte nöjd.

– Vi har betalat en massa pengar, men har fått ett undermåligt jobb utfört.
Branschorganisationen Svenska stadsnätsföreningen rekommenderar ett djup på minst 30 cm.

Gustaf Ståhl säger att felen ska rättas till.

– Fast ligger den på 20 cm djup så är det faktiskt okej.