Osäker framtid för Ungdomens hus i Uppsala

1:36 min

I år firar Ungdomens hus 30 år, men framtiden för huset är osäker. Lokalen är i stort behov av renovering och behöver dessutom tillgänglighetsampassad, men renoveringen kan komma att bli dyr, och det har nu pratats om att sälja lokalen.

Det säger Klara Hanning, före detta ordförande för ungdomens hus och nuvarande ordförande Vilhelmina Trost, som inte känner sig delaktiga i den här diskussionen med kommunen.

– Just nu pågår det en dialog som vi inte är delaktiga i och det måste vi få vara för att kunna vet vad som ska hända med våra lokaler och veta om vi kommer får vara kvar, säger Vilhelmina Trost.

– Jag tror att det kan beror på att vi är ungdomar och driver vår egen förening och lätta att köra över, säger Klara Hanning.

Vore det inte bättre att flytta till nya lokaler?

– Våra lokaler och Ungdomens hus representerar vår förening, och vi har varit där i 30 år nu. Stor del av själen finns i lokalerna och jag tror att om vi skulle flytta skulle verksamheten inte vara som innan och föreningen kanske inte skulle finns kvar, Vilhelmina Trost.

Peter Gustavsson är socialdemokrat och ordförande i kulturnämnden på Uppsala kommun och han tror inte att Ungdomens hus kommer behöva att flytta.

– Nej, det tror jag inte. Det finns ett stort behov av renovering och tillgänglighetsampassning, vi väntar från kulturnämndens del på att få ta del av vad en sådan skulle kosta och olika kostnadsalternativ. Så fort vi har en dem kan vi föra en ordentlig dialog. Jag har inte sett någon anledning att sätta sig ner och prata ordentlig innan vi vet vilka alternativ vi har på bordet, säger Peter Gustavsson.