Säl största hotet mot norrlandsfisket

Säl och skarv är de största hoten mot det kustnära fisket längs Norrlandskusten. För att minska skadorna på fiskeredskapen bör därför skyddsjakten på gråsäl och skarv utökas. Det föreslår nu flera länsstyrelser, däribland Uppsalas.

För att öka lönsamheten för det småskaliga fisket så bör Fiskeriverket även ställa kostnadsfritt tonnage till förfogande och det ekonomiska stödet till inköp av moderna båtar bör också öka, anser länsstyrelserna.