Oklara besked från länsrätten om vård av sommargäster

Norrtälje kommun driver flera ärenden juridiskt för att få det prövat om det är sommargästernas hemkommuner som ska betala eller om det är skärgårdskommunerna, men länsrättens domar är inte entydiga

Omsorgschefen i Norrtälje Tommie Åkerström är förvånad över de olika beskeden från läsrätten som enligt honom inte beror på att vårdebehoven är olika i de olika fallen.

-Det känns lite så att hälften går oss emot och hälften är till vår fördel, vår tolkning.

Det är den ständigt pågående fejden mellan skärgårdskommuner och Stockholms kommun med kranskommuner om hemtjänsten under somrarna.

Norrtälje vill ha betalt för utförd hemtjänst hos sommargäster. Exempelvis Stockholms kommun nekar.

men i fyra falll har kommunens överklagande vunnit i fyra fall bakslag- Norrt kommunen får betala

Det är en moralisk fråga säger omsorgschefen Norrtälje kommun har underskott och varje krona är viktg. Hemtjänsten är beviljad i hemkommunen- alltså ska hemkommunen betala när Norrtälje utför hemtjänst.

Det ska sägas att Norrtälje inte obstruerar- om hemtjänsten är beviljad i hemkommunen så får man det även på sommarstället.

Nu går kommunen till kammarrätten för tolkning av socialtjänstlagen. Vi måste få en omprovning och en regelverk som fungerar anser omsorgschefen i Norrtälje Tommie Åkerström

- Vi går till Kammarrätten med de ärenden som gått oss emot och chanserna ä rgoda som bedömre ser det, eftersom allt tyder på att de senare domarna i länsrätten går i den riktning som vi tolkar SoL och som vi uppfattar att det allmänna rättsmedvetandet är.