Generaldirektör för försvaret utsedd

Marie Hafström blir generaldirektör och ställföreträdande överbefälhavare i försvarsmakten den 1 oktober.

Det är första gången en civilperson placeras i högsta försvarsledningen. Det är också den högsta befattning en kvinna fått i försvaret.

Marie Hafström är nu chef för Kustbevakningen.