Forsmarkreaktor avtängd efter brand

Forsmarks kärnkraftverk tvingades stänga en reaktor efter en brand i ett ställverk i helgen.

Det var ett elskåp som började brinna. Branden var relativt liten men Claes-Inge Andersson, Forsmarks informationschef, säger att den ändå fick ganska stora konsekvenser.

Man var orolig för att frätande rök kunde ha orsakat skador på annan elektrisk utrustning i intilliggande rum och reaktorn kommer nu att ligga nere i åtminstone några dygn.