Krav på ökad disciplin i skolan

En majoritet av svenskarna vill ha ökad disciplin i skolan. Det visar en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av lärarförbunden.

73 procent anser att det är rätt att ge elever kvarsittning och mer än 90 procent tycker att lärare ska ha rätt att beslagta störande föremål, som mobiltelefoner.