Giftiga alger närmar sig Upplandskusten

Sommarvärme och svaga vindar över sydöstra Sverige gör att risken för kraftig algblomning i Östersjön nu ökar.

En kraftig ansamling av giftiga alger ligger redan runt Gotland och troligen kommer den att nå Nordupplandskusten. Den rapporten ger nu Marina informationscentralen för egentliga Östersjön.

Marinbiolog Helena Höglander säger att det rör sig om ytansamlingar av den giftiga typen av blågröna alger samt alger i samma färg som är ofarliga.