Försäkringskassan på krigsstigen

Bidragsfusket i Uppsala län är mer utbrett än vad man tidigare trott. I jakten på fuskarna så kommer nu försäkringskassan i länet att skärpa sina kontroller. Från och med måndag kommer man att börja genomföra stickprovskontroller.  

Lena Larsson är verksamhetschef på familje- å pensionsenheten på försäkringskassan i Uppsala. Hon förklarar hur kontrollerna genomförs.

- Den handlar om ett slumpmässigt urval av ärenden som vi skall kontrollera, framförallt inom vissa förmånsområden.

Försäkringskassan ska genom de här stickproven ta reda på inom vilka områden det fuskas mest. Detta för att utreda var de behöver satsa sina resurser för att ta fast fuskarna. Det är de 10 vanligaste områdena som ska kontrolleras. Bland annat är, sjukpenning, föräldrarpenning, sjukersättning å bostadsbidrag.

- Vi kommer att göra en satsning här i länet. Vi har utsett ett antal personer som kommer att arbeta med dom h’r slumpmässiga kontrollerna. Vi kommer även att göra hembesök där vi anser det nödvändigt.

Första halvåret i år polisanmäldes 33 personer i Uppsala län och i hela Sverige polisanmäls ungefär 1500 personer om året för att de har fuskat med olika bidrag. Men enligt undersökningar som försäkringskassan och andra har gjort så är fusket mycket mer utbrett än så. Det är därför som försäkringskassan nu skärper sina kontroller.

- Vi ska intensifiera arbetet mot fusk. Vår målsättning är förstås att minska fusket genom vårt preventiva arbete.