Arbetsmiljöbrister på Fyrisskolan

Arbetsmiljöverket begär nu att länsrätten ska döma Uppsala kommun att betala böter på 25.000 kronor efter att de inte åtgärdat arbetsmiljöbrister på flygmekanikerutbildningen vid Fyrisskolan i Uppsala.

Bland annat finns inte tillräcklig information om hur hälso och brandfarliga kemiska produkter ska hanteras, anser Arbetsmiljöverket.