Uppsalas domprost vill bli biskop i Åbo

Uppsala domprost Tuulikki Koivunen Bylund vill bli biskop i Åbo ärkestift. Det är en prästförening i Finland som har nominerat henne och på fredag kommer Domkapitlet i Åbo att behandla frågan om Koivunen Bylund kan verka som präst i den lutherska kyrkan i Finland.

Koivunen Bylund säger dock till Upplandsnytt att hon tror att hon har ganska små möjligheter att bli vald dels för att hon är kvinna och dels för att hon anses vara allt för radikal i vissa frågor, bland annat när det gäller kvinnopräster.

Tidigare har sex kandidater anmält sig till biskopsvalet som sker den 8 september.