Skilda meningar bland kvinnojourerna om ROKS-ordförandes avgång

Igår avgick ordföranden för ROKS, Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige-Ireen von Wachenfeldt, som en följd av de kritiserade uttalanden hon gjort i en teve dokumentär. Hos kvinnojourerna går meningarna i sär

Marie Glas  på har förståelse för Ireen von Wachenfeldts beslut efter all den uppståndelse som varit kring hennes person, men hon menar samtidigt att det hade varit bättre om alla jourer i landet hade hunnit träffas och diskutera det som hänt, på det extrainsatta årsmötet i augusti.

Marie Glas säger att man i Uppsala inte känner igen bilden av ROKS som den utmålats i dokumentärerna men på kvinnojouren Olivia i Bålsta är man av helt annan uppfattning säger  Anita Rosén som är sekreterare i Olivia. Hon menar att problemen med ROKS syn på män funnits länge i organisationen. Ett exempel är att män inte får engagera sig.

Att Ireen von Wachenfeldt avgår räcker inte menar man på kvinnojouren i Bålsta. Hela styrelsen bör avgå för att få bukt med problemen. Kvinnojouren Olivia har efter TV-dokumentären gått ur ROKS och har inga planer på att gå med igen trots ordförandens avgång