Inga förändringar i flygtrafiken från Arlanda till London

Än så länge påverkas trafiken mellan Arlanda och London inte alls av det som har skett. Enligt trafikinformationen på Arlanda har inga flyg från flygplatsen ställts in och det har inte heller skett någon förhöjning av säkerheten.