EU-pengar till fosterfamiljer

Nu ska fosterföräldrarna i Uppsala få bättre utbildning. Det hoppas åtminstone kommunen som fått pengar från EU till ett särskilt projekt, som är tänkt att kompetensutveckla familjehemssekreterare.

TAnken är att de i sin tur ska vidarutbilda kommunens fosterföräldrar. Totalt tre miljoner går till projektet där totalt sex länder ingår. Projeketet ska i slutänden bli ett utbildningspaket för alla EU-länder.