Algerna närmar sig Nordupplandskusten

Årets kraftiga algblomning har nu drivit in mot Sveriges ostkust.

Stockholms södra skärgård är full av ytansamlingar av giftiga alger och de har också börjat driva in mot Upplandskusten. Man räknar med att stränderna i Norduppland kan vara drabbade i början av nästa vecka.

Informationscentralen avråder i nuläget från bad där vattnet täcks av alger eller är grumlat av algpartiklar.