Hästuppfödare stämmer Jordbruksverket

Advokaten och hästuppfödaren Eva Kornhall från Örsundsbro har länge stridit för att få bort jordbruksverkets regler om att det krävs ett särskilt tillstånd för att använda avelshingstar från andra EU länder. Det har vi berättat om tidigare. Nyligen fick hon medhåll från EU kommissionen och nu stämmer hon Jordbruksverket för brott mot EG-rätten och kräver att regeln genast tas bort.

Sverige kräver som enda land i EU att hingstar som ska användas i avel i sverige måste testas, trots att de redan är godkända i ett annat EU-land. Det innebär att ägarna förlorar både tid och pengar och i värsta fall kan få nej på ansökan och därför strider Eva Kornhall nu för en lagändring och skadestånd till dem som drabbats.

- Vi vill ha ett precis lika klart besked som man fick i Danmark för ett antal år sedan. Nämligen att det här regelverket får inte tillämpas, det ska helt enkelt tas bort, säger Kornhall.

Nu ligger ärendet i EG-domstolen efter att EU-kommissonen i ett utlåtande säger att Sveriges reglering strider mot EG-rätten. Det har Sverige också medgett i ett svar till EG -domstolen.

Trots det finns regeln kvar och används och det tycker Eva Kornhall är helt galet eftersom staten enligt henne kan tvingas betala stora summor skattepengari skadestånd till de hästägare som drabbats.

Men Mats Wiberg på Jordbruksdepartementet menar att frågan inte är så enkel:

- Vad Sverige har gjort efter att kommissionen har väckt talan i EG-domstolen är att vi medgett att de regler vi har är för långtgående, att ingreppet är för stort jämfört med vad som är tillåtet. Även om vi fortfarande vidhåller att vi kan ha vissa bestämmelser om detta.

Kontakta reportern:

helena.sannemalm@sr.se