Många unga positiva till olaglig sprithandel

Drygt var tredje ungdom mellan 16 och 20 år i Uppsala tycker att det är okej med olaglig sprithandel. Det visar en Temoundersökning som Alkoholkommitén låtit göra.

Det är ca 100 ungdomar i länet som blivit tillfrågade om de tycker att det är okej att folk köper alkohol som säljs olagligt och 30 procent av de som svarade instämde helt eller delvis i påståendet.