Rökare löper större risk för grå starr

Rökande kvinnor löper större risk att drabbas av grå starr. Och ju mer de röker, desto större är risken, visar en studie bland 35 000 kvinnor i Uppsala och Västmanland.

En av förklaringarna till den ökande risken är att rökning ökar aktiviteten hos skadliga så kallade fria syreradikaler i ögonlinsen samtidigt som halten av skyddande antioxidanter sänks.

Bland kvinnorna som rökte mer än tio cigaretter per dag var starroperationer nästan 40 procent vanligare än bland kvinnorna som aldrig hade rökt, skriver Upsala Nya Tidning.