Få doktorander har arbetarbakgrund

Bara en av tio doktorander på landets högskolor och universitet har arbetarbakgrund.

Trots att allt fler av arbetarnas barn nu studerar på högskola eller universitet så är det alltså fortfarande svårt för dessa studenter att ta sig in i forskarvärlden. Det visar Högskoleverkets årsrapport för 2005, skriver Svenska Dagbladet.

Maria Noleryd, vice ordförande för Sveriges förenade studentkårr, menar att bättre ekonomisk trygghet skulle innebära att fler studenter med arbetarbakgrund skulle satsa på en forskarkarriär.