Färre inbrott i Uppsala län

I Uppsala län har antalet inbrott minskat med 10 procent hittils i år, jämfört med samma period förra året.

Antalet bostadsinbrott varierar mycket i landet i stort. Enligt brottsförebyggande rådet, BRÅ är anledningen att tjuvar agerar i grupper som slår till mot ett och samma bostadsområde under en kort tid och byter sen plats.

Hittills i år har antalet bostadsinbrott har minskat i de flesta län. Men det räcker med att en liga härjar under några dagar för att ändra det.