Risk att blottare begår allvarligare brott

Utan vård finns det risk att vissa blottare börjar begå allvarligare sexualbrott. Som vi berättat tidigare i Upplandsnytt är det svårt att få en blottare dömd till mer än böter och då blir det ingen omfattande vård. 

Psykoterapeut Björn Svensson har arbetat länge med sexualbrott, bland annat med sexualbrottslingar på Norrtäljeanstalten. Han säger man inte kan dela upp blottare i farliga och ofarliga utan att det handlar om en glidande skala. Det gemensamma är att det handlar om en maktutövning genom att skrämma och chocka andra.

-Jag har träffat blottare som är tacksamma att de åkt fast eftersom de känt att de börjat utkecka ett allt aggressiavre beteende. De allra flesta vill ha hjälp men det är svårt att få det idag.

Han säger man inte kan dela upp blottare i farliga och ofarliga utan att det handlar om en glidande skala. Det gemensamma är att det handlar om en maktutövning genom att skrämma och chocka andra.

-Att blotta sig är skambelagt och därför är det få som söker vård. Dessutom finns det inte mycket specialkompetens inom området. Inom barnpsykiatrin har man utvecklat specialenheter för att ta hand om brottsoffer men inom vuxenpsykiatrin har man inte utvecklat några enheter för förövarna, säger Björn Svensson.