Lyckad rekrytering till Luftstridskolan i Uppsala

Det har gått bra för rekryteringen av personal till Luftstridskolan i Uppsala. I kamp med nästan fyrtio andra förband har man nu lyckats få hit 85 officerare. De flesta av dem blev arbetslösa efter de senaste förbandsnedläggningarna.

Tommy Sandgren, som är personalchef för Luftstridsskolan är mycket nöjd med hur rekryteringen har gått och han tror att Uppsalas geografiska läge har spelat stor roll:

-Det är ganska lätt att rekrytera till Mälarregionen. Man behöver inte flytta och rycka upp familjen om man som officer vill göra karriär inom försvarsmakten. Det är en stor fördel.

En sista rekryteringsomgång kommer att ske i mitten av Augusti