Tierp och Uppsala toppar sjukfrånvarostatisiken

Tierp och Uppsala är de kommuner i länet där sjukfrånvaron är högst. I en ny undersökning som presenterades i dag så får nu de här två kommunerna sämst betyg i Uppland när det gäller just sjukfrånvaron.

Uppsala kommuns personaldirektör Eva Molin är trots det inte särkilt oroad över resultatet:

- Om vi jämför med motsvarande period förra året så har antalet sjukdagar per medarbetare minskat. Nu ligger antalet sjukdagar på 8,9/ tillsvidareanställd

Det är också en minskning sedan 2002 då sjukfrånvaron var uppe på 12 timmar per anställd. Men Uppsala kommuns mål är att sjukfrånvaron bland kommunens drygt 12 000 anställda ska halveras fram till utgången av nästa år - det vill säga att den ska ligga runt 6 procent och dit är det alltså fortfarnade en bit kvar.

För att nå målet och  minska sjukfrånvaron så inrättades för några år sen ett rehabiliteringsprogram - berättar Eva Molin i värmen på kommunhusets balkong i Uppsala

-Bland annat att cheferna ska ta kontakt redan första dagen och ta hjälp av kommunhälsan redan den dagen om man misstänker att det kan röra sig om en lång sjukskrivning.

Det är Folksam som har gjort den nu aktuella undersökningen som man kallar hälsoindex för offentlig sektor - man har tittat på sjukfrånvaron, kvinnors sjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaron i nästan alla kommuner i landet under 2004 och sedan bakat samman allt i en betygsättning i form av stjärnor.

I Uppsala län är det Tierp och Uppsala som får sämst betyg - två stjärnor av fem möjliga. Enköping, Håbo och Knivsta ligger på en ganska lika bedömning på tre stjärnor.

Utmärkelsen bäst i Uppsala län går till Östhammars kommun som har den lägsta sjukfrånvaron av samtliga kommuner i länet. Älvkarleby är den enda kommunen i länet som inte har ingått i undersökningen eftersom det saknas uppgifter därifrån.