Förorenat vatten i Skärplinge var knarkvatten

Det förorenade vatten som drabbade Skärplinge förra hösten kom troligen från den knarkfabrik som avslöjades i vintras.

Vid fastigheten där man odlade stora mängder cannabis finns en brunn som var hopkopplad med det kommunala ledningsnätet, skriver Upsala Nya Tidning.

Sannolikt har den stora vattenåtgången gjort att trycket i ledningen ökat och vatten gått ut till flera orter i området.

Rättegången mot den misstänkte huvudmannen inleds idag.

Andelen av bland annat E-kolibakterier var extremt hög och allmänheten uppmanades vid tidpunkten att koka sitt vatten.