Ny databas med 35 000 våtmarker

I en ny databas vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala kan man nu hämta information om 35 000 av de viktiga våtmarkerna i landet.

Det är resultatet av 20 års arbete av länsstyrelserna som har inventerat alla större våtmarker.

Databasen kan främst komma till nytta för länsstyrelserna och Naturvårdsverket, men också för kommuner och myndigheter när vägar och andra byggen ska planeras.