Miljoner till EU-projekt i Uppsala

Uppsala kommun har beviljats tre miljoner kronor av EU för att genomföra ett projekt som ska hjälpa familjehemssekreterare att vidareutbilda fosterföräldrar.

Målet för projektet är att utarbeta en gemensam europeisk modell för utbildningen av familjehemssekreterarna.

Sex länder i Europa ingår i projektet som ska pågå under två års tid.