Senildementa glöms bort

Två sköterskor på 40 lägenheter med äldre senildementa. Så ser bemanningssituationen ut på flera äldreboenden i Enköping. En situation som nu oroar de anhöriga. En av dem har sin pappa på äldreboendet på Ormvråksgränd i Enköping.

- Han har ramlat flera gånger. Han har slagit sig på höften och knäna han har sår som han har omplåstrade och bandagerade.

Hennes pappa har flera gånger ramlat omkull på natten, när han tex varit påväg till toaletten. Eftersom äldreboendet bara har två sköterskor i tjänst under natten kan det dröja ett tag innan hjälpen kommer. De två sköterskorna har fyra våningsplan med 40 lägenheter på sitt ansvar. Många av de boende är senildementa. Tidigare var man tre personer på natttjänstgöringen. Men enligt Monica Björklund som jobbar natt på Ormvråkens Äldreboende så klarar man sig bra.

- Jag tycker att det funkar bra. Vi får den hjälp vi behöver om något skulle hända.

Den hjälp man får kommer från någon av de två nattpatruller som finns i Enöpings kommun. Nattpatrullerna är en mobil jour, två undersköterskor som med bil åker dit de behövs. Dessutom finns centralt två sjuksköterskor som kan hjälpa till. Enligt Ställföreträdande förvaltningschefen Katarina Skog så var det inga ekonomiska hänsynstagande bakom beslutet att dra ner bemanningen på Ormvråken från tre till två undersköterskor på natten, utan det var vårdbehovet som styrde.

- Det ligger hos de olika verksamheterna att bedöma hur mycket personal man behöver. Om personalen upplever att det saknas personal då får de prata med sin verksamhetschef. Men jag skall ta med mig den här kritiken och ta upp den på ledningsmötet.