Vårdhem anmäls

Tallbackens behandlingshem i Örsundsbro får nu skarp kritik och har anmälts till länsstyrelsen av en anställd på Uppsala kommun.  Hemmet får kritik på flera punkter men den allvarligaste kritiken handlar om hur man har hanterat en av de boendes drogmissbruk.

Kritiken riktar sig bland annat mot hemmets behandlingsinnehåll. Enligt anmälan är behandlingsplanen otillräcklig och dessutom ska det ha förekommit droger på Tallbacken. Efter påpekanden om bristerna hävdar ansvariga på HVB-hemmet att deras insatser har varit tillräckliga.