Sensationellt kyrkofynd under Domkyrkan

En äldre kyrka har hittats under Uppsala Domkyrka. Med hjälp av så kallad georadar har forskare lyckats hittat spår av en byggnad som stod på Domberget i Uppsala innan Domkyrkan uppfördes där. Mycket tyder på att det är den första Trefaldighetskyrkan vid vilken Erik den Helige sägs ha dödats år 1160.

Det är ännu osäkert om det verkligen är spåren av en kyrka som forskarna upptäckt. Men det mesta tyder på just det. Bland annat har man hittat spåren av sju gravar. Är det en kyrka så kan det vara som så att forskarna upptäckt den första Trefaldighetskyrkan som man inte varit säker på var den varit placerad.

Anders Åhman, professor emeritus i Konstvetenskap  betecknar fyndet som sensationellt.