Största studien om stroke drar igång

Skandinaviens största strokestudie någonsin har startat. Totalt 2500 patienter på över 100 olika kliniker kommer att ingå i studien.

Andreas Terént, överläkare på stroke-enheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, säger att studien ska kunna ge svar på frågan om blodtrycket bör sänkas i den akuta fasen av stroke. Om det är så kan behandlingsmetoderna förbättras.

Stroke drabbar cirka 30 000 svenskar varje år och är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige.