Nya turer kring Hebys länsbyte

För två veckor sen förordade ju Kammarkollegiet att Heby ska få byta län, men det räcker inte. Nu ska landstingen och länsstyrelserna få yttra sig igen. Dessutom ska Sala kommun och en rad statliga myndigheter få säga sitt

Den som trodde att det bara var dags för regeringen att fatta beslut om Heby ska få byta län eller inte hade fel. För i slutet av juni kom ju Kammarkollegiet som utrett länsbytesfrågan på uppdrag av regeringen med sitt yttrande och förordade länsbyte.

Nu har ärendet hamnat hos regeringen men det är inte färdigutrett för det. Innan regeringen ska fatta beslut ska nu även tolv myndigheter få tycka till om länsbytet. De myndigheter som tillfrågats är t ex Domstolsverket, Arbetsmarknadsverket, Skolverket och Skatteverket.

Johan Höök är departemenstråd på Finansdepartementet där man förbereder ärendet:

Deras organisation kan vara uppelat på län, och då kan det tänkas att det påverkar deras organisation om Heby byter län

Senast den 19 augusti ska yttrandena ha kommit in till regeringen och först efter det kan regeringen fatta sitt beslut. Riksdagen ska också få säga sitt innan allt är klart, berättar Johan Höök

-Måste man byta län så är det en fråga för riksdagen att besluta om