Nya regler för vattenskotrar i Mälaren

Nu har nya regler för hur vattenskotrar får färdas i Mälaren kommit. Det är länsstyrelsen i Uppsala län som tillsammans med Västmanlands-, Stockholms- och Sörmlands län arbetat fram reglerna.

De nya föreskrifterna innebär att vattenskotrar bara får färdas i allmän farled, men med en marginal på 300 meter på vardera sida om farledslinjen.

Man får inte heller köra närmare strandlinjen än 100 meter. När det gäller kusten och andra vattenområden kommer mer specifika regler så småningom.

Vattenskotrar får enligt Vattenskoterförordningen bara köras i allmänna farleder. Men den här lagen har inte räckt för att kunna döma förare som inte följer bestämmelserna. Därför verkar det som att det behövs lokala föreskrifter vilket det nu alltså gör i Mälaren.