Algerna håller sig borta från Uppland

Algblommningen har ännu inte nått Upplandskusten.

Kustbevakningen har flugit över kusten idag och säger att algerna håller sig söder om södra udden på Väddö. Man ska göra en ny flygning i morgon.