Åkeri lovar krafttag mot störande chaufförer

Södertälje Åkeri AB lovar nu att ta krafttag mot chaufförer som missköter sig längs med väg 698 vid Ärentuna.

Som vi berättade i morse är många Ärentunabor oroade över de våldsamma lastbilstransporterna längs vägen genom byn.

Vägverket största enteprenör är Södertälje Åkeri AB, deras VD Håkan Lind säger nu att man i värsta fall får byta ut berört åkeri.

Södertälje Åkeri AB är den största entreprenören som jobbar längs med väg 698 genom Ärentuna. Själva uppger dom att ingen av deras åkare varit involverad i någon incident vid bygget av E4:an.

VD Håkan Lind uppger dock att kritik är vanlig, men oftast helt obefogad:

- Vi har fått den här typen  av kritik förut och när vi sen kommer till botten med det här så har vi inget konkret exempel på att det är våra åkare som har britit mot reglerna.

Trafikolyckor är den vanligaste arbetsmiljöolyckan. Av förra årets 56 dödolyckor på jobbet, inträffade 23 efter att man förlorat kontrollen över sitt fordon. I nio fall handlade det om lastbilar. Överlag har transportbranschen mycket höga olyckstal.

Enligt Håkan Eden på Arbetsmiljöverket är mörkertalet troligen mycket stort, särskilt vad gäller olyckor utan personskador:

- Jag tror att det är okunskap helt enkelt. Att man inte känner till att man har den skyldigheten att anmäla det här till oss.

Kontakta reportern:

robert.peszkowski@sr.se