Fiskgjusen vid Mälaren hotad

Antalet fiskgjusar vid Mälaren minskar dramatiskt. Sedan 80-talet har stammen minskat med en tredjedel. För att ta reda på orsaken till det här genomförs nu i veckan en inventering av antalet ungar i fiskgjusebon vid Mälaren.

- Ja, vi har noterat en minskning här, och det finns också rapporter från olika delar av landet som tyder på att fiskljusarna har minskat i antal, säger Tomas Pettersson, ornitolog och projektledare för den här inventeringen.

En inventering i Mälaren som gjordes i maj visade att antalet fiskgjusar minskat rejält. Sedan 80-talet har stammen krympt med en tredjedel. Därför genomförs nu en studie i i sjön för att ta reda på hur framgångsrik fiskgjusen är i sin häckning.

Men veckans studie, där Tomas Pettersson gjort ett par stickprov vid två områden i Mälaren genom att räkna antalet nya ungar där, visar att för få häckande fåglar och för få födda ungar inte verkar vara orsaken till den dramatiska minskningen av fiskgjusar.

Tomas Pettersson hoppas ändå att studien ska fortsätta i ett par år till för att man säkert ska kunna dra den här slutsatsen. Han vill även försöka leta vidare efter andra orsaker till minskningen. För även om han säger att stammen idag inte är alarmerande liten så är den fridlysta fiskgjusens framtid inte säkrad.

- Det finns ändå skäl att hålla ögonon på den. Den befinner sig högst i näringskedjan och den är känslig för miljögift, säger Tomas Pettersson.