Ökad arbetslöshet för ungdomar

Arbetslösheten bland ungdomar i Uppsala län fortsätter att öka.

Idag är drygt 2000 ungdomar arbetslösa i länet och över hälften av dom finns i Uppsala Kommun.

Adam Lundström var arbetslös i nära två år

- I början var det skönt att vara ledig, men ju längre tiden gick, desto mer uttråkad blev jag och snart blev jag nästan apatisk. Det är skit, säger han.

Adam är inte ensam om sina upplevelser. Varje vecka skrivs 50 ungdomar in vid arbetsförmedlingen i Uppsala. Totalt är idag över 2000 ungdomar i länet arbetslösa, det är 7,4% av alla ungdomar här. Av dessa är nästan 200 så kallade långtidsarbetslösa.

Arbetsförmedlingen i Uppsala har idag 5 personer som bara jobbar med ungdomsarbetslöshet. Leif Björnör är en av dom.

- Katastrof är vad det är, säger han.

År 2003 inleddes ett projekt hos arbetsförmedlingen där man skulle halvera långtidsarbetslösheten hos ungdomar. Projeketet lyckades också göra det. Men samtidigt har den vanliga arbetslösheten hos ungdomar sakta stigit.

Flest arbetslösa ungdomar, 1300 stycken, finns i Uppsala. Men högst rent procentuellt är det i Älvkarleby. Där är 14% arbetslösa.

Enligt Leif Björnör så är det effektivaste sättet att få ut ungdomar på arbetsmarknaden praktik.

Men då det råder brist på praktikplatser finns det inte många konkreta åtgärder som AMS kan göra.

- Vi kan bara medvetandegöra dem, säger han.