Överklagar dom om omstritt forskningsmaterial

Göteborgsprofessorn Christopher Gillberg som dömts för att ha vägrat lämna ut sitt forskningsmaterial om Damp och ADHD har nu överklagat sin dom.

Gillberg dömdes för några veckor sedan till villkorlig dom och 50 dagsböter av tingsrätten för tjänstefel.

En av dom som krävt att få granska det omstridda forskningsmaterialet är barnläkaren Leif Elinder i Uppsala.

I samma mål dömdes universitetets rektor Gunnar Svedberg till 40 dagsböter, även han har överklagat domen.