SAS måste böta 370 miljoner

EU:s domstol slog idag fast att SAS måste betala hela det bötesbelopp på 370 miljoner kronor som SAS dömdes till av EU-kommissionen i juli 2001.

SAS dödes efter att ha delat upp marknader mellan sig och det danska flygbolaget Maersk Air, vilket vi berättat tidigare om i Upplandsnytt.

SAS lyckades därmed inte övertyga EU:s domstol om att konkurrensböterna på 370 miljoner, som SAS dömdes att betala 2001, var för höga.

SAS kommer inte att överklaga domen.