Många farliga vägsträckor i Enköping

Det är inte bara på E18 som de allvarliga trafikolyckorna i Enköping och Håbo inträffar. På flera andra sträckor sker allvarliga incidenter visar en undersökning.

En kartläggning som Enköpingsposten har gjort visar att Riksväg 55 utanför Enköpings-Näs och Riksväg 70 vid Lådö-Mälby är två av flera andra stäckor där det sker många olyckor.

Sedan januari förra året har omkring 300 större trafikolyckor inträffat i Enköping i Håbo. Senast i går skadades två personer i en olycka på E18 mellan Enköping och Hummelsta.