Dom mot fd OPIL-chefen överklagas

Åklagare Marianne Aldén har idag överklagat domen mot den högt uppsatte uppsalamilitär och före detta OPIL-chef som för knappt två veckor sen dömdes till sex månaders fängelse för misshandel av sin före detta fru.

- Jag tycker inte att tingsrätten tagit hänsyn till målsägandes berättelse, och att den borde räckt till en fällande dom inte bara på de två punkter som han har dömts för.

Kammaråklagare Marianne Aldén överklagade idag domen mot den förre OPIL-chefen, som Mariestads tingsrätt för två veckor sedan dömde till sex månaders fängelse för att ha misshandlat sin före detta fru.

Mannen är en av två högt uppsatta officerare vid OPIL, operativa insatsledningen, i Uppsala som på kort tid åtalats för kvinnofridskränkning och misshandel.

Åklagare Marianne Aldén hade åtalat den förre OPIL-chefenför fyra fall av grov misshandel, våldtäkt och grov kvinnofridskränkning. Tingsrätten friade honom på de grövre åtalspunkterna. Åklagaren Marianne Aldén tycker han bör dömas för dessa gärningar och få ett väsentligt strängare straff. Hon vänder sig särskilt mot att tingsrätten inte riktigt trodde på kvinnans berättelse om övergreppen.

- Jag tycker det är märkligt att man inte tagit hänsyn till målsägandes berättelse, men ändå gjort det. Jag tycker inte att tingsrätten har gjort någon riktig dom.