Översvämning på väg i Vattholma

På Dannemoravägen i Vattholma är det översvämning under järnvägsviadukten.

Vägverket uppger att det är den senaste tidens kraftiga regn som orsakat översvämmningen.