Nytt naturreservat föreslås i Tierp

Länsstyrelsen föreslår nu att det ska bli ett naturreservat i Ersta i Tolfta norr om Tierp.

Enligt förslaget ska reservatet vara 47 hektar stort och området innehåller mycket gammal skog.

I augusti ska Tierps kommun yttra sig över förslaget.