Ingen brist på blod i Uppsala

Det är brist på blod i flera grannlän men på Blodcentralen i Uppsala är det inga problem ännu. Där har man arbetat mycket med att få in blod bland annat med hjälp av blodbussen.

Men överläkare Jan Säswenberg på Blodcentralen säger till Upplandsnytt att även om det ser bra ut just nu, så är de angelägna om att de som får en kallelse kommer, eftersom färre brukar komma in under semesterperioden.