Låga grundvattennivåer kan skapa problem

Grundvattennivåerna har sjunkit med mellan 20 och 50 centimeter under den senaste månaden. De med privata brunnar uppmanas nu att snåla på vattnet.

- Har man kommunalt vatten behöver man ju inte tänka speciellt på det här men har man en egen brunn så ska mna tänka på att det kan vara risk för att brunnen sinar, sägerLena Ojala, hydrogeolog på SGU.

Att grundvattennivåerna i Sverie sjunker under sommaren är inget ovanligt. I Sverige i stort har de sjunkit med mellan 20 och 50 centimeter den senaste månaden. Här i Uppland är det inte riktigt lika lågt, här ligger de något under det normala.

Men i områden med lägre nivå än normalt så uppmanar SGU nu innehavare av privata brunnar att snåla på vattnet. Problem kan också uppstå i kustnära områden med hög andel fritidsboende, som till exempel vid upplandskusten.

Kontakta reportern:

alexander.gagliano@sr.se