Noll kronor till Uppsala - universitetsledningen är nöjd

Regeringen anslår idag 175 miljoner kronor till extra utbildningsplatser på högskolor och universitet runt landet. Flera skolor får pengar men Uppsala Universitet får inte en krona och därmed inga nya utbildningsplatser.

Den stora vinnaren är Göteborgs Universitet som får pengar för att skapa 525 nya platser, även Linköping och Stockholm får drygt 400 nya platser var. Uppsala får noll kronor.

- Det tycker vi är bra. Uppsala är ju ett stort universitet, och detta ligger i linje med att Uppsala inte ska expander. Bra, säger Irene Kolare, som är ställföreträdande förvaltningschef vid Uppsala Universitet.

Universitetsledningen är inte särskilt ledsna över att ha gått miste om en del av de 175 miljoner kronor som regeringen idag anslog för högskolorna i Sverige. Snarare tvärtom.

Anslaget är knutet till utbildningsplatser och eftersom Uppsala Universitet inte får några pengar behöver de inte heller skapa fler utbildningsplatser. Flest nya utbildningsplatser blir det vid universiteten i Göteborg, Stockholm och Linköping.

Bland de minder högskolorna är högskolan i Kalmar den stora vinnaren som får pengar för 300 nya platser. Enligt Irene Kolare så är bostadssituationen den största anledningen till att Uppsala Universitet är nöjda med att inte få nya utbildningsplatser.

- Vi har redan gott om sökande till våra utbildningar, och vi behöver inte fler platser eftersom vi inga har bostäder till dem sökande i så fall, säger Irene Kolare.

Men även om Uppsala Universitet är nöjda med att inte få några pengar så vet man inte varför man inte fått några pengar. Mikaela Valtersson, riksdagsledamot för miljöpartiet har varit med och förhandlat om fördelningen av pengarna.

- Fördelningen av pengarna har bestämts utifrån vilka universitet som har haft en så kallad överproduktion. Även de som planerat för att minska utbildningarna eftersom man tagit in för många studenter tidigare har fått pengar, för att de ska slippa göra det, säger Mikaela Waltersson.