Banbrytande skelettforskning i Uppsala

Ryggradsdjurens muskler och deras fästen har i stort sett varit oförändrade genom miljoner års evolution. Men deras skelett tycks däremot ha modellerats om, det visar nu ny svensk och brittisk forskning. För den svenska delen står Per Ahlberg, professor i evolutionär organismbiologi vid Uppsala universitet.

Forskningen har koncentrerats till ryggradsdjurens halsar som var den kroppsdel som omvandlades mest under utvecklingen från fisk till landdjur.