Stadsmissionen: Många unga bland hemlösa i Uppsala

1:55 min

I dag är det Fn:s internationella dag för att utrota fattigdom. Enligt Uppsala Stadsmissions verksamhetschef Margaretha Svensson Paras är utsattheten hon möter i dag värre än på många decennier.

I Uppsala handlar det enligt Uppsala Stadsmissions verksamhetschef Margaretha Svensson Paras om utsatthet i form av att inte har mat för dagen och saknar bostad.

Enligt henne borde kommunen vara mer aktiv. 

– Just nu ser vi att det är väldigt många unga människor som börjar leva på gatorna som är drogberoende till exempel, säger hon. 

Hon tar upp att det rör sig om många med psykisk ohälsa och att flera inte är känd någonstans eller har några kontakter. En tendens är att flera kommer från andra kommuner till Uppsala. 

I dag överlämnade Uppsala stadsmission en lista på åtgärder som man menar Uppsala kommun borde göra för att minska hemlösheten i Uppsala.

Bland annat att införa en hemlöshetsstrategi och att bygga billigare hyresbostäder.

Socialemokratiska kommunalrådet Erik Pelling, håller med om att läget är akut för många och att bostadsbristen drabbar de mest utsatta hårdast - och han vill se en rad åtgärder.

– Vi måste bygga bostäder som fler har råd att bo i, men sen behöver göra fler saker. 

En hemlöshetsstrategi som Stadsmissionen föreslår är enligt Erik Pelling en bra idé, men han vill också fokusera på riktade insatser för de som står längst från bostadsmarknaden.

Erik Pelling tar upp att han vill skala upp projektet Bostad först som ska hjälpa hemlösa.